Informatie over cookies

Cookie-informatie van CW Europe Group Marbella S.L (hierna te noemen "CW Europe Group Marbella S.L", "wij" of "ons") voor de website www.cwibiza.nl alsmede voor alle subpagina's daarvan (hierna gezamenlijk te noemen de "website") geldig vanaf 15 augustus 2022.

Ten eerste, het belangrijkste:

U kunt uw toestemming en de instellingen die u hebt gemaakt bij het bezoeken van de website en al haar subpagina's geheel of gedeeltelijk intrekken via het door ons gebruikte Didomi SAS Consent Management Platform (hierna te noemen de "CMP-tool"), op elk moment met werking voor de toekomst. Gebruik hiervoor de optie "cookie-instellingen beheren" onderaan de website.

I. Welke gegevens verwerkt CW Europe Group Marbella S.L. bij het gebruik van de site?

In principe kunt u de website www.cwibiza.nl en al zijn subpagina's (hierna gezamenlijk de "Website" genoemd) gebruiken zonder u te registreren of actief persoonsgegevens te verstrekken. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid, dat u hier kunt vinden, of het privacybeleid van de bedrijfswebsites van onze respectievelijke licentiepartners. U vindt het privacybeleid van onze licentiepartners onderaan elke bedrijfspagina, toegankelijk via de URL www.cwibiza.nl.

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij of onze licentiepartners beperkte gegevens over het apparaat dat u gebruikt en uw gebruiksgedrag in verband met ons aanbod. Noch wij, noch onze licentiepartners kunnen deze gegevens toewijzen aan een individuele persoon. Dit omvat de volgende gegevens wanneer u een website bezoekt:

Persoonlijke gegevens die door de internetbrowsers van gebruikers worden verzonden telkens wanneer ze de website bezoeken en die worden opgeslagen als onderdeel van logbestanden, ook wel serverlogbestanden genoemd. Deze gegevens omvatten: het IP-adres (internetprotocoladres) van de computer die toegang heeft; naam van de bekeken pagina; datum en tijd van toegang; URL van waaruit de gebruiker de pagina heeft geopend; aantal overgedragen gegevens; succes toegangsstatus bericht; sessie-ID;

Persoonlijke gegevens in de vorm van locatiegegevens (GPS-gegevens, de zogenaamde "Locate Me"-functie), die door uw internetbrowser worden verzonden wanneer u deze instelling in principe of op basis van de applicatie vanuit de browser hebt geactiveerd.

II. Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën

1. Wat zijn cookies?

Net als alle andere commerciële websites maakt ook de Website gebruik van cookies en andere volgtechnologieën (hierna gezamenlijk "cookies" genoemd).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het hoofdgeheugen of op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat (hierna "terminal" genoemd) worden opgeslagen en die verschillende functies vervullen en gegevens voor verschillende doeleinden kunnen verwerken. Als de betreffende website opnieuw wordt geopend, stuurt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk. Technologieën van derden, zoals scripts, pixels en beacons die CW Europe Group Marbella S.L. integreert voor advertentiedoeleinden, installeren ook cookies op uw terminal. Sommige cookies worden aan het einde van de browsersessie automatisch verwijderd (zogenaamde sessiecookies), andere worden voor een bepaalde tijd of permanent in de browser van de gebruiker opgeslagen en daarna automatisch verwijderd (zogenaamde tijdelijke of permanente cookies). Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke cookie-identificatie waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's de browser van de gebruiker onderscheiden van andere internetbrowsers; cookies kunnen u in principe niet als persoon identificeren. De cookie maakt het echter mogelijk om uw terminal te identificeren.

A. Soorten cookies

We gebruiken verschillende soorten cookies:

(i) Zogenaamde technisch noodzakelijke cookies

Ten eerste gebruiken we cookies die technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Technisch noodzakelijke cookies zijn essentieel voor de werking van de website, zonder deze zou de website niet of slechts in beperkte mate gebruikt kunnen worden. Gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Hieronder vallen ook tijdelijke cookies (sessiecookies). Ze verzamelen geen gegevens van uw computer en worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit.

Technisch noodzakelijke cookies worden ook gebruikt voor het gebruik van ons serviceprovider-platform voor toestemmingsbeheer Didomi SAS (hierna de "CMP-tool") om uw toestemming te verkrijgen voor de installatie van cookies en het gebruik van andere trackingtechnologieën.

Technisch noodzakelijke cookies zijn "strikt noodzakelijke" cookies in overeenstemming met de ePrivacy-richtlijn 2002/58 EC en vereisen geen toestemming. Voor het toepassingsgebied in de Bondsrepubliek Duitsland is de wettelijke basis voor het gebruik ervan § 25 II TTDSG (Duitse wet inzake telecommunicatie- en telemediagegevensbescherming). Als in dit verband persoonsgegevens worden verwerkt, is de rechtsgrond art. 6 par. 1 zin 1 bed. f) AVG (gerechtvaardigd belang).

(ii) Zogenaamd technisch onnodige cookies

Daarnaast zijn er cookies die technisch niet noodzakelijk zijn. Deze cookies dienen een breed scala aan doeleinden, zoals website-optimalisatie, gebruikersprofilering en het tonen van op interesses gebaseerde advertenties. Kortom, we kunnen zeggen dat ze voor analytische of marketingdoeleinden zijn.

Als we dergelijke cookies gebruiken voor analyse- of marketingdoeleinden, verwerken we uw gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 bed. a) AVG. U geeft ons deze toestemming door gebruik te maken van de CMP Tool. Als alternatief kunst. 6 par. 1 zin 1 bed. f) GDPR (gerechtvaardigd belang) kan ook de wettelijke basis zijn voor deze cookies voor analyse- of marketingdoeleinden. Raadpleeg onze CMP-tool voor meer details (u kunt hier toegang toe krijgen via de optie "Cookie-instellingen beheren" onderaan de site). We hebben hier in detail opgesomd voor welke doeleinden we cookies gebruiken voor analyse- of marketingdoeleinden en op welke rechtsgrondslag. Hieronder vind je ook meer uitleg.

B. Cookies beheren in onze CMP-tool

U kunt zich informeren en zelf beslissen welke cookies bij het gebruik van de website, welke serviceprovider / partner (zogenaamde "providers") worden aangeboden, welke van uw gegevens worden verwerkt en of u uw toestemming wilt geven.

Om u in staat te stellen deze weloverwogen beslissing te nemen, gebruiken we een cookie-toestemmingsbeheerprocedure (de hierboven beschreven CMP-tool), waarmee u instemt met het gebruik van cookies of de verwerking en met de providers die worden genoemd in de cookie-toestemmingsbeheerprocedure worden verkregen, heeft u de mogelijkheid om ze te beheren en - als u dat wenst - kunt u ze ook weer intrekken. De toestemmingsverklaring wordt opgeslagen, zodat u het verzoek niet hoeft te herhalen en uw toestemming kunt aantonen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. De opslag kan plaatsvinden op de server of in een cookie (zogenaamde "opt-in-cookie" of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming aan een gebruiker of zijn terminal te kunnen toewijzen. Onder voorbehoud van individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheerdiensten, is het volgende van toepassing: De bewaartermijn van de toestemming kan tot 12 maanden bedragen. Dit omvat het aanmaken van een pseudoniem gebruikers-ID en, samen met de datum van toestemming, details over de reikwijdte van de toestemming (bijvoorbeeld welke categorieën cookies of dienstverleners).

De CMP-tool helpt u om de verschillende cookies, trackers en analysetools die wij en, indien van toepassing, onze leveranciers gebruiken op gebruikersspecifieke basis te filteren om een ​​overzicht te krijgen, ze te selecteren op basis van hun verwerkingsdoel en, indien deactiveer ze dan globaal of individueel. U kunt technisch noodzakelijke cookies, trackers en analysetools echter niet uitschakelen om de hierboven beschreven redenen.

Om toegang te krijgen tot deze CMP-tool (opnieuw, indien nodig), klikt u op "Cookie-instellingen beheren" (toegankelijk via de optie onderaan de site).

Zoals hierboven uitgelegd, kunt u de website gebruiken zonder cookies of andere volgmechanismen die technisch niet noodzakelijk zijn, zowel in het begin als later. In dit geval blijven alleen de cookies, tracers en analysetools over die technisch noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.

Toestemmingsinformatie: sommige van de services die in de CMP-tool worden vermeld, zijn opgezet door onze leveranciers of we dragen uw gegevens over aan die leveranciers. Meer details zijn te vinden in onze CMP-tool.

Toestemmingsinformatie: sommige services die worden vermeld in de CMP Tool dragen gegevens over naar de Verenigde Staten. De verwerking en bescherming van uw gegevens in de Verenigde Staten voldoet niet aan de AVG. De diensten/aanbieders zijn onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving en kunnen daarom verplicht zijn gegevens door te geven aan de Amerikaanse autoriteiten of geheime diensten als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. De risico's voor u zijn met name het gevolg van de toegenomen moeilijkheid van wetshandhaving, het gebrek aan controle bij de verdere verwerking of verzending van uw gegevens en de bovengenoemde toegang door overheidsinstanties. U kunt ook meer details vinden in onze CMP-tool.

Om uw cookie-/opt-out-instellingen in dit verband uit te oefenen, klikt u op "Cookie-instellingen beheren" (toegankelijk via de optie onderaan de site).

C. Browsercookies beheren

U kunt het opslaan van cookies ook via uw browserinstellingen deactiveren en reeds in uw browser opgeslagen cookies op elk moment wissen. Houd er echter rekening mee dat de website of het online aanbod mogelijk niet of beperkt functioneert zonder cookies. We raden u ook aan de website www.YourOnlineChoices.com te bezoeken, waar u informatie en hulp kunt krijgen met betrekking tot de volgmechanismen van de website. Een gecentraliseerde opt-out-optie voor verschillende tools, met name die van Amerikaanse leveranciers, is ook toegankelijk via de volgende link: optout.networkadvertising.org.

2. Overzicht van de doeleinden waarvoor wij cookies plaatsen of tevens persoonsgegevens verwerken in het kader van webtracking

a. Om individuele aanbiedingen van onze diensten of de diensten van onze gelicentieerde partners te maken

Op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 slaapplaats. a AVG plaatsen we cookies of verwerken we persoonsgegevens zoals uw IP-adres of werken we met unieke identifiers (een unique identifier, of afgekort UID, is een unieke identifier die bestaat uit codes in de vorm van reeksen cijfers en letters) om u te informeren over onze diensten. Daarbij houden we ook rekening met uw voorkeuren, die voortvloeien uit uw gebruiksgedrag op onze website.

In onze CMP-tool vindt u deze cookies in de volgende rubrieken:

Selecteer aangepaste inhoud

Opslag en toegang tot geolocatie-informatie voor gerichte advertentiedoeleinden

b. Gebruiksprofilering op basis van statistische analyse om de website af te stemmen op uw behoeften

We hebben statistische informatie over het gebruik van het online aanbod op de website nodig om de website of de inhoud ervan gebruiksvriendelijker te maken en om marktonderzoek of bewustmakingsanalyses uit te voeren. Hiervoor gebruiken we webanalysetools ("tools"). Gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van analysecookies of door uw logbestanden te evalueren. De aanbieders van deze tools verwerken uw gegevens als verwerkers in opdracht van ons en niet voor eigen doeleinden. De tools gebruiken de IP-adressen van gebruikers niet of korten ze direct na het verzamelen in.

De rechtsgrondslag kan uw toestemming zijn (indien wij uw persoonsgegevens verwerken, art. 6 (1) lit. a) AVG; als we cookies gebruiken en geen persoonsgegevens verwerken, is de rechtsgrondslag de e-privacyrichtlijn 2002/58 EG of, in het kader van de Bondsrepubliek Duitsland, artikel 25 II TTDSG). Daarnaast kan CW Europe Group Marbella S.L. ook een doorslaggevend legitiem belang hebben bij het ontwerp van de website op basis van de vraag en gewoonten van de gebruiker en bij de statistische evaluatie van de website. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is dan art. 6, alinea. 1, vertrek. f) AVG.

Voor de bovenstaande doeleinden gebruiken we cookies voor de website en subpagina's, zowel onze eigen cookies als die van externe providers, die we via uw webbrowser naar uw computer verzenden. Hierdoor kunnen onze systemen uw browser onderscheiden van andere. Enerzijds sturen wij u zogenaamde permanente cookies. Anderzijds gebruiken wij zogenaamde sessiecookies, waarmee u tijdens uw bezoek aan onze pagina's een sessie-ID ontvangt, waarmee wij u kunnen onderscheiden van andere bezoekers van de website.

In onze CMP-tool vindt u deze cookies in de volgende secties:

In onze CMP-tool vind je ook de partners waarmee we samenwerken in alfabetische volgorde.

Sommige services die in de CMP-tool worden vermeld, dragen gegevens over naar de Verenigde Staten. De verwerking en bescherming van Amerikaanse gegevens voldoet niet aan de AVG. De diensten zijn onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving en kunnen daarom verplicht zijn gegevens door te geven aan de Amerikaanse autoriteiten of geheime diensten als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. De risico's voor u zijn onder meer het gevolg van de toegenomen moeilijkheid van wetshandhaving, gebrek aan controle bij de verwerking of verzending van gegevens en de bovengenoemde toegang door overheidsinstanties. Sommige providers, zoals Google, kunnen ook gegevens voor eigen doeleinden verwerken. In deze gevallen is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming, art. 6, ik vertrek. a) AVG.

U kunt ook meer details vinden in onze CMP-tool (toegankelijk via de optie "Cookie-instellingen beheren" onderaan de site).

3. Links naar sociale netwerken

Onze website bevat gedeeltelijke links naar de belangrijkste sociale netwerksites (bijv. Facebook en Twitter). In die zin zijn het geen plug-ins voor sociale media, maar links, waarbij geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de beheerders van sociale netwerken.

III. Doorgifte van uw persoonsgegevens en, indien van toepassing, doorgifte naar landen buiten de EER

Raadpleeg de informatie in onze CMP-tool om te bepalen in welke mate we persoonsgegevens delen met onze partners en of deze partners gevestigd zijn in niet-EER-landen.

Ontvangers van persoonsgegevens kunnen zich buiten de EER/VK bevinden. Wanneer persoonlijke gegevens buiten de EER/VK worden overgedragen, zullen we ervoor zorgen, zoals vereist door de wet, dat uw gegevensbeschermingsrechten adequaat worden beschermd, hetzij omdat de Europese Commissie heeft besloten dat het land waarnaar de persoonlijke gegevens worden overgedragen, zorgt voor een adequate beschermingsniveau (art. 45 AVG) of de doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen (bijv. modelcontractbepalingen) van de Europese Unie die zijn overeengekomen met de ontvanger (art. 46 AVG), tenzij de AVG een uitzondering voorziet (art. 49 AVG) . Verder zijn wij voornemens om, indien nodig, met ontvangers aanvullende maatregelen af ​​te spreken om een ​​adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Kopieën van adequate waarborgen (waar we daarop vertrouwen) en een lijst van ontvangers buiten de EER/VK kunnen worden opgevraagd. Houd er rekening mee dat deze kopieën indien nodig kunnen worden geredigeerd met gemaskeerde informatie om handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie te beschermen.

IV. Gegevensopslag en -verwijdering

Group CW Europe Marbella S.L. bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, inclusief eventuele bewaartermijnen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld het bijhouden van een boekhouding). Raadpleeg onze CMP-tool voor meer informatie over bewaartermijnen.

V. Privacybeleid

Ons privacybeleid geeft informatie over onze verantwoordelijkheden, contactgegevens en uw gegevensverwerkingsrechten.

WhatsApp Support Besoin d'aide? WhatsApp
Call Support Besoin d'aide? Appeler maintenant?